Nostalgiknuttarna
Suomeksi På svenska
   
 Hemsidan  |   Historia  |   Styrelsen  |   Körprogram 2024  |   Bildgalleri  |   Medlemsblankett  |  
 
Styrelsen för år 2024:
Ordförande Mari Snårbacka-Gunell Esse 050 3361906 mari_dreamer@hotmail.com  
Vice ordf.& sekreterare Thomas Lolax Jakobstad 050 3396165 t.lolax@suomi24.fi
Medlemmar Kalevi Mäkitalo Edsevö 050 5259138 kalevi.makitalo@luukku.com
  Reino Karjalainen Jakobstad 050 3227520  
  Gunilla Sandström Kållby 050 5235946  
  Nils Smeds Bennäs 0400 504501  
Suppleanter Kristian Lolax Jakobstad 050 4134485
  Kay Nylund Jakobstad 0400 382647  
Lokalförsäkring - Lähiyhdistys


 

Uppdaterad 21 april 2024 - Nostalgiknuttarna